Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ PLIKÓW COOKIES

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO informujemy:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAŁKANKAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12a lok 4, 02-566 Warszawa (dalej „Administrator”).

Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@balkankar.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 625 00 65 wewn. 107 . Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu RODO.

 

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres IP.

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania i realizacji współpracy w tym w szczególności udzielania informacji handlowej, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, negocjacji i zawierania umów handlowych, realizacji dostawy towarów i usług serwisowych.

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

5. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie działalności informatycznej, księgowej, kurierskiej i pocztowej.

 

6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zakończenia realizacji usług lub przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.

 

7. INFORMACJA O PANI/PANA PRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, iż w związku z przetwarzaniem przez niego Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych

- uzyskania kopii danych osobowych

- żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- przenoszenia danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@balkankar.pl

 

8. INFORMACJA O PANI/PANA PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, iż w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. INFORMACJA O PANI/PANA PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do nawiązania współpracy i właściwej realizacji dostawy towarów i usług przez Administratora.

 

11. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Piliki cookies związane z funkcjonalnością są zawsze włączone ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Pomagają nam udoskonalić witrynę przez co jest ona szybciej wczytywana oraz wykorzystuje mniej zasobów Pani/Pana komputera zapamiętując wybrane preferencje. Wyłączenie tych plików może spowodować złe wyświetlanie strony.

Twoje ustawienia prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas ważna, dlatego zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności. Informujemy w niej o sposobie gromadzenia i wykorzystania danych osobowych oraz statystycznych, a także wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Pliki cookies powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi, należące do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Dobrowolnie i świadomie akceptuję warunki korzystania z witryny